Windykacja

Windykacja

windykacja_small

Kancelaria oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi windykacyjne. Co do zasady prowadzona przez Kancelarię windykacja składa się z trzech etapów:

  1. Postępowanie polubowne (przedsądowe) W ramach tego etapu podejmujemy szereg czynności zmierzających do nakłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. Ustalamy składniki majątkowe dłużnika, mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia lub przedmiot ewentualnej egzekucji, a także przygotowujemy niezbędny materiał procesowy na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego.
  2. Postępowanie sądowe Na tym etapie zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe celem uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego względem dłużnika.
  3. Postępowanie egzekucyjne