Prawo cywilne

Prawo cywilne

Oferujemy szereg usług z zakresu prawa cywilnego:

  • sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz ich opiniowanie,
  • prowadzenia spraw związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych,
  • prowadzenie spraw związanych ze zobowiązaniami pozaumownymi,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego – dotyczących na przykład ochrony prawa własności, stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach pozasądowych oraz sądowych.