Obsługa podmiotów gospodarczych

Kompleksowa obsługa spółek oraz przedsiębiorców

obsluga_podmiotow_gospodarczych_small

Oferujemy:

 • Udzielanie porad i opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością Spółki/Przedsiębiorcy, w szczególności z zakresu prawa spółek, prawa pracy oraz prawa podatkowego,
 • Przygotowywanie, weryfikowanie i negocjowanie umów,
 • Analiza aspektów podatkowych,
 • Obsługa prawna posiedzeń organów Spółki,
 • Przygotowywanie dokumentów wewnętrznych (np. regulaminy, analizy),
 • Przygotowywanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Przygotowywanie sprawozdań z działalności spółek kapitałowych,
 • Opracowywanie i wdrażanie regulaminów oraz procedur obowiązujących w Spółce,
 • Przygotowywanie planów działania Spółki, strategii Spółki,
 • Prowadzenie spraw w postępowaniu administracyjnym oraz spraw sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym związanych z bieżącą działalnością spółki,
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji spółki/podmiotu gospodarczego,
 • Przeprowadzanie analiz kondycji finansowej kontrahentów, windykacja należności.